แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  ที่อยู่ประกาศ http://seminar.nalueng.com/seminar_detil.html?id=30  
  ชื่อผู้แจ้ง *  
  อีเมลผู้แจ้ง    
  สาเหตุในการลบ *