หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
The 4 Dimensional Manager
Bookmark and Share

The 4 Dimensional Manager

รายละเอียด
The 4 Dimensional Manager

โดย: Boston Network


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์

ค่าธรรมเนียม
4500 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
26 March 2009

สถานที่
ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

เบอร์โทรศัพท์
02-318-6891
 
ผู้ประกาศ
Boston Network

ที่อยู่
Boston Network

เบอร์โทรศัพท์
02-318-6891

อีเมล
seminar@bostonnetwork.com