หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว
Bookmark and Share

บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว

รายละเอียด
บริการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร( ลูกค้าภายใน ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงาน ตลอดจนประสานสัมพันธภาพ ในการทำงานที่ดีในองค์กร

บริการลูกค้าของบริษัท ( ลูกค้าภายนอก) เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มผลทางธุรกิจที่ยั่งยืน


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าธรรมเนียม
2700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ ออร์คิด (วิภาวดีรังสิต)

เบอร์โทรศัพท์
02-882-7519, 02
 
ผู้ประกาศ
พรประภา

ที่อยู่
www.trainingbymotiva.com

เบอร์โทรศัพท์
028827519

อีเมล
info@trainingbymotiva.com