หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่ดี
Bookmark and Share

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่ดี

รายละเอียด
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน


อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด


เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร


เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อาจารย์ธงชัย ธูปถมพงศ์

ค่าธรรมเนียม
2900 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ ออร์คิด (วิภาวดีรังสิต)

เบอร์โทรศัพท์
0-2882-7519 , 0-2882-7598
 
ผู้ประกาศ
MOTIVA-Motivational Training Institute

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
0-2882-7519 , 0-2882-7598

อีเมล
info@trainingbymotiva.com