หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Purchase Strategy for Profitability
Bookmark and Share

Purchase Strategy for Profitability

รายละเอียด
Purchase Strategy for Profitability

23 March 2009

จัดโดย: Boston Network

หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

ค่าธรรมเนียม
3500 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
23 March 2009

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ออร์คิด สุทธิสาร-วิภาวดี กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-318-6891
 
ผู้ประกาศ
Boston Network

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-318-6891

อีเมล
seminar@bostonnetwork.com