หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการบริหารการจัดซื้อและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร
Bookmark and Share

เทคนิคการบริหารการจัดซื้อและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”

หลายคนในองค์กรเข้าใจว่า การจัดซื้อเป็นงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ติดต่อผู้ขายให้มาเสนอสินค้าที่องค์กรต้องการจัดซื้อเท่านั้น แต่ทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานจัดซื้อ หรือฝ่ายจัดซื้อ เป็นหน่วยงานที่มีสำคัญมากต่อผลประกอบการขององค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินขององค์กรในการจัดซื้อ ดังนั้นการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อนอกจากจะต้องจัดซื้อสินค้าให้ได้มาตามความต้องการใช้ของหน่วยงานต่างๆและจ่ายเงินแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดหาแหล่งสินค้า วัตถุดิบ การคัดเลือกผู้ขายหรือ Suppliers การเปรียบเทียบสเป็คสินค้า ซึ่งกว่าจะได้สินค้าตามความต้องการและจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ทำหน้าที่นี้ต้องเรียนรู้และเข้าใจระบบงาน เงื่อนไข และนโยบาย กลยุทธ์สำคัญในการจัดซื้อ ตลอดจนเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่จัดซื้อสินค้าได้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการมากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ กลยุทธ์และเทคนิคด้านการจัดซื้อเพื่อสร้างผลกำไร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. แนวคิดการซื้อแบบเจ้าของ
2. การสมานฉันท์ระหว่างงานซื้อ - ขาย
3. การกำหนดนโยบาย และ อำนาจในการอนุมัติ
4. กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก (Upstream Strategy)
Blanket Order
System Contract
Service Runner
Consignment
5. ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ
6. การวางระบบการจัดซื้อ
บูรณาการภาพรวมของระบบ
การเชื่อมต่อและตรวจสอบสถานะของโซ่อุปทาน
7. การบริหารเวลาเพื่อกำหนดการส่งมอบ (Leadtime Management)
8. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนลดต่างๆ
ส่วนลดการค้า
ส่วนลดเงินสด
การเพิ่มราคาจากราคาเงินสดเป็นเงินเชื่อ
9. การกำหนดแผนเพื่อการเจรจาต่อรอง
10. เงื่อนไขในการชำระเงิน
11. จรรยาบรรณที่พนักงานจัดซื้อควรทราบ
12. ปัญหาที่อาจเกิดและแนวทางแก้ไข
13. สรุป คำถามและคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

ค่าธรรมเนียม
3,300 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
23-มี.ค.-52

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ออร์คิด วิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง 79, 08-5151-2454
 
ผู้ประกาศ
คุณสุทธิพันธุ์

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง 79, 08-5151-2454

อีเมล
hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com