หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
มธ.จัดอบรมภาษาอังกฤษ2หลักสูตร
Bookmark and Share

มธ.จัดอบรมภาษาอังกฤษ2หลักสูตร

รายละเอียด
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมภาษาศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป ภาคฤดูร้อน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การออกเสียงพูดภาษาอังกฤษ

2. การเขียนงานวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2680, 0-2613-2675 หรือ www.arts.tu.ac.th/training


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น

สถานที่
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เบอร์โทรศัพท์
0-2613-2608, 0-2613-2680, 0-2613-2675
 
ผู้ประกาศ

ที่อยู่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เบอร์โทรศัพท์
0-2613-2608, 0-2613-2680, 0-2613-2675

อีเมล
-