หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Overseas Purchasing Strategy(เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ)
Bookmark and Share

Overseas Purchasing Strategy(เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ)

รายละเอียด
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเกิดค่าใช้จ่ายอันคาดไม่ถึงตามมาอีกหลายประการ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ( INCOTERMS 2000)
2. ข้อควรระวังเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ : Quotation, P/O, P/I, Selling Contract
3. สินเชื่อธนาคารเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
4. ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (Payment Terms) พร้อมทางเลือกที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อต่างประเทศ
และการเลือกเกณฑ์การชำระเงินแบบต่าง ๆ
4.1 การชำระเงินด้วย L/C (LETTER OF CREDIT)
- ขั้นตอนการซื้อสินค้าด้วยการชำระเงินแบบ Letter of Credit (L/C)
- ประเภทของ L/C ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ควรใช้
- เทคนิคและวิธีการขอเปิด L/C
- ระยะเวลาในการชำระเงิน (Sight /Terms)
4.2 การชำระเงินแบบ BILL FOR COLLECTION (B/C)
- ขั้นตอนการซื้อสินค้าด้วย B/C
- D/P Sight , D/P Terms หรือ D/A OPEN ACCOUNT
- ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าด้วย Open Account
4.3 การชำระเงินด้วย ADVANCE PAYMENT
- ข้อได้เปรียบเทียบ เสียเปรียบจากการใช้ Advance Payment
5. ข้อความสำคัญ ๆ ในเอกสารที่ส่งผ่านธนาคาร (L/C), (B/C), AWB, Invoice, P/L, Insurance Policy
6. การใช้สินเชื่อ T/R แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการขนส่งและเงื่อนไขการชำระเงิน
7. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ
8. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
9. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทไลฟ์เซนเตอร์
โทร 02-693-0211
แฟกซ์ 02-693-4412 ต่อ 27


หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร
อ.วัชระ ปิยะพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.ก

ค่าธรรมเนียม
2900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พุธที่ 18 มีนาคม 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
02-693-0211
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com