หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมภาษาจีนเบื้องต้น
Bookmark and Share

อบรมภาษาจีนเบื้องต้น

รายละเอียด
ภาษาจีนเบื้องต้น

ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์
งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
โทร.0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ภายในโทร. 6674 หรือ 6655
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

เปิดรับสมัครด่วน!! หมดเขต 30 เมษายน 2552


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
1,500

ระยะเวลา
12 - 25 พฤษภาคม 2552 (อบรมวันจันทร์ - ศุกร์) 10.00 - 12.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง)

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
0-7428-6674 ,0-7428-6655
 
ผู้ประกาศ
งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

ที่อยู่
งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0-7428-6674 ,0-7428-6655

อีเมล