หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Essay Writing ปี 52
Bookmark and Share

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Essay Writing ปี 52

รายละเอียด
หลักสูตร Essay Writing เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยค การเขียนย่อหน้า และความเรียง เพื่อสามารถเขียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น บอกวัตถุประสงค์ จูงใจและโต้แย้งได้ กำลังเปิดรับสมัคร

ระยะเวลาการอบรม : 30 ชั่วโมง ช่วงเวลา 17.30 - 19.30 น. ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี



วิธีการรับสมัคร : สมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรือมาลงชื่อได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี


สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 – 224821 โทรสาร 044 – 224814
หมายเหตุ: เทคโนธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน / ยกเลิกการอบรม ในกรณีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ



หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร
อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าธรรมเนียม
5,500 บาทต่อหนึ่งท่าน (รวมค่าเอกสาร) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
044 – 224821
 
ผู้ประกาศ
ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์
044 – 224821

อีเมล
-