หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 21 (Business English)
Bookmark and Share

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 21 (Business English)

รายละเอียด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 21 ( Business English ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใช้ตำราที่ทันสมัยจากต่างประเทศ

* กลุ่ม 1 : 22 เมษายน 2552 - 1 กรกฎาคม 2552
เปิดสอน วันจันทร์และพุธ เวลา 17.30 - 20.00 น.
* กลุ่ม 2 : 25 เมษายน 2552 - 27 มิถุนายน 2552
เปิดสอน วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
* กลุ่ม 3 : 26 เมษายน 2552 - 28 มิถุนายน 2552
เปิดสอน วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ระยะเวลาอบรม :
35/ *50 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงขึ้นไป ทำงานในวงการธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร :
สมัครทางโทรสารหรือสมัครด้วยตนเอง
1. สมัครด้วยตนเองและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-ห้องโครงการบริการวิชาการและสังคม (140) ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-5649, 0-2696-5645 แฟกซ์ 0-2696-5645 (รังสิต)

-ห้องโครงการบริการวิชาการและสังคม (107) ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2608 , 0-2613-2675 แฟกซ์ 0-2221-7623 (ท่าพระจันทร์)
หรือ ดูรายละเอียดทาง http://www.english.arts.tu.ac.th , www.tu.ac.th

2. สมัครทางโทรสาร โดย Download ใบสมัคร
พร้อมแนบใบโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-11903-8
ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ศูนย์รังสิต)” บัญชีออมทรัพย์
และส่งใบสมัครและใบโอนเงินทางโทรสาร ( FAX ) ที่หมายเลข 0-2221-7623 **

*** บุคคลทั่วไปสมัครก่อน 3 เม.ย. 2552 รับส่วนลด 5% สำหรับบุคลากร มธ.รับส่วนลดทันที 5% เมื่อสมัคร และ สำหรับผุ้สมัครเรียนที่นำ SMS ที่ได้รับมาแสดง รับส่วนลด 10% ทันที ***

สมัครเรียนครบ 3 คอร์ส ภายใน 1 ปี เลือกเรียนฟรี 1 คอร์ส (ไม่รวมค่าหนังสือ)
หรือ เลือกรับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ มูลค่า 600 บาท ฟรี


หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
0-2696-5649, 0-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
ดูรายละเอียดทาง http://www.english.arts.tu.ac.th , www.tu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
0-2696-5649, 0-

อีเมล
-