หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
World Class Seminar by Jack Canfield :Peak Performance & Organizational Success
Bookmark and Share

World Class Seminar by Jack Canfield :Peak Performance & Organizational Success

รายละเอียด
The Secret Law of Attraction and Beyond
• Guinness Book of World Record - Most Books on New York Times Best Seller
• Has 110 Books and Over 100 Million Copies in Print in 46 Languages
• The World's Leading Success Guru Featured in The Secret
This program enables you to build resilience and competencies to ensure sustainable growth and organization success in the most challenging and turbulent times

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

Session1
- Understanding the secret Law of Attraction and how it works universally
- Creating the habit of focusing, thinking, feeling and taking action on what you want and getting more of it
- The key to living the Law of Attraction of peak performance and organizational success
- Building and elicit 100% responsibility from yourself and your team to determine the reaction and outcome you want
- The building blocks of high self esteem and maximum confidence
Session2
- Getting past your limiting beliefs and releasing guiult, anger and resentment
- Cleaning up your messes and incompleteness for more focused thinking
- Using positive "self-talk" and a positive attitude of gratitude to achieve more
- Transforming your inner critic into your inner coach
- Dealing with negative people and situations and surrounding yourself with positive and successful people
Session3
- How stay motivated and keep your team motivated for breakthrough results
- Fueling your success with passion and inspiration for non-stop gains in every area
- Identifying and using your giftedness and focusing on your strengths and core genius
- Creating a compelling purpose and vision for yourself and your team to attract greater abundance
- Setting powerful goals and objectives and unleashing the amazing power of visualization to successfully meet any goal faster and easier
Session4
- Using Affirmations to "Release the Brakes!" that are keeping you and your organization stuck and accelerate your results
- Establishing an effective action planning and tracking system with clear strategies and tactics for high performance
- The 4 new success habits that can change your life fastest
- Overcoming rejection and the fears that stop people from taking action
Taking action, asking and getting things done quickly to achieve great results
Session5
- Practicing "The Rule of 5" and creating powerful achievements
- The single success discipline that can put you in the top 1% of your field
- Asking for and responding to feedback to keep leering and getting better
- Persevering in tha face of any obstacles or road block
- Practicing uncommon appreciation and having an attitude of gratitude
- Reaping the rewards, acknowledging, affirming and celebrating each achievement in your success journey
Session6
- Using "The Daily Disciplines of the Secret Law of Attraction" for better results and organizational growth
- Applying the 10-step Law of Attraction - Success action system and visual tool to move you and your team to peak performance and organizational success
- Life lessons in mastering the Secret Law of Attraction and The Success Principles


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
Jack Canfield

ค่าธรรมเนียม
19000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
Tuesday 24 April 2009, 09.00 am - 4.00 p

สถานที่
Swissotel Le Concorde (Ratchadapisek Road)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #
 
ผู้ประกาศ
แผนกรับจองสัมมนา บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th