หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Bookmark and Share

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
จาการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่บริหารและจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในหลักการบริหารและการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง การจัดเก็บจึงถือตามประสบการณ์ ความเข้าใจและความสะดวกของแต่ละคนเป็นหลัก ขาดระบบการจัดเก็บที่จะช่วยค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุม และยิ่งหากหน่วยงานได้ขยายมากขึ้น ทำให้เอกสารเพิ่มขึ้นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ สลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาในการจัดเก็บดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรง ขาดประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าธรรมเนียม
2700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ ออร์คิด (วิภาวดีรังสิต)

เบอร์โทรศัพท์
028827519
 
ผู้ประกาศ
พรประภา

ที่อยู่
www.trainingbymotiva.com

เบอร์โทรศัพท์
028827519

อีเมล
info@trainingbymotiva.com