หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
How to survive in the economic crisis
Bookmark and Share

How to survive in the economic crisis

รายละเอียด
บริษัท CC Knowledge Base Co., Ltd. ขอเชิญท่านผู้บริหารและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “How to survive in the economic crisis” โดยหม่อมหลวง ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่จะมาให้แง่คิดและหลักการบริหารงานในสภาวะวิกฤติเศรฐกิจ พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณวิธินันท์ โรจนพาณิชย์ คนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขา Everest ได้เป็นผลสำเร็จ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคในการพิชิตยอดเขา รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

- แง่คิดและหลักการบริหารงานในสภาวะวิกฤติเศรฐกิจ
- การฟันฝ่าอุปสรรคในการพิชิตยอดเขา
- รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
หม่อมหลวง ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณวิธินันท์ โรจน

ค่าธรรมเนียม
2500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552, 09.00 – 12.00 น.

สถานที่
โรงแรม Centara Grand Bangkok

เบอร์โทรศัพท์
02-255-0211-5 F
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com