หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
69 วิธีการเสียภาษีให้ประหยัดและสรรพากรยอมรับ
Bookmark and Share

69 วิธีการเสียภาษีให้ประหยัดและสรรพากรยอมรับ

รายละเอียด
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 4,173.00 บาท
ชำระหน้างานสัมมนา 5,243.00 บาทอัตราค่าสัมมนา:

ค่าสัมมนา (กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนา 7 วันทำการ)
ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 3,900+VAT 273 = 4,173 บาท
ชำระหน้างานสัมมนา 4,600+VAT 322 = 4,922 บาท
(รวมเอกสารประกอบการสัมมนา ชา-กาแฟ อาหารว่าง 3 มื้อ และ อาหารกลางวัน 1 มื้อ)


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์สถาพร โคธีรานุรักษ์ (M.B.A., C.P.A.) และคณะฯ

ค่าธรรมเนียม
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2552, วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2552, 09.00-16.30 น.

ระยะเวลา
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2552, วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2552, 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมเอเชีย (BTS ลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com