หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เจาะลึก 3 ภาษี ที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ไม่ควรพลาด
Bookmark and Share

เจาะลึก 3 ภาษี ที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ไม่ควรพลาด

รายละเอียด
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "ภาษีและเทคนิคการวางระบบการเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน Cashier" ฟรี!!! ทันที

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่การเงิน พลาดไม่ได้
1. การออก-รับเอกสารการเงิน เช่น ใบรับเงิน ใบเสร็จขรับเงิน ใบส่งมอบเช็ค
2. ปัญหาการเป็นผู้รับใบเสร็จรับเงิน
3. ข้อควรระวังในการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ควรพลาด
1. ใครคือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
2. เงินได้ที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามสัญญาและข้อตกลงทางธรกิจที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องพบเป็นประจำ และจะหัก ณ ที่จ่ายเมื่อใด
3. วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินต้องปฏิบัติอย่างไร
4. ผู้จ่ายต้องรับผิดกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
5. การออกและรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
6. Update แนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อหารือของกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การเงิน
1. เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องพบในการทำงาน
- ใบกำกับภาษี
- ใบแจ้งหนี้
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- และอื่นๆ
2. การจ่ายเงินอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่เจอกับใบกำกับภาษีปลอม บริษัทที่ไม่มีตัวตนจริง
3. วิธีแก้ไขเมื่อไม่มีเอกสารการรับ-จ่ายเงิน แคชเชียร์จะแก้ไขอย่างไร
4. วิธีปฏิบัติของกรมสรรพากร ในการออกและรับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทน
5. ใบกำกับภาษีต้องใบรับเมื่อใด
- ส่งมอบสินค้า
- ออกใบแจ้งหนี้
- วางมัดจำ
- และอื่นๆ
6. การชำระเงินด้วยเช็ค เงินสด โอนผ่านธนาคาร ธฦณานัติ รับชำระผ่าน Counter Service, ให้เครดิต จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร และลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี
7. การวางแผนภาษีจากการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินสามารถทำได้
8. และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

ค่าธรรมเนียม
3745 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552, 09.00-16.30น.

สถานที่
โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0655 และ
 
ผู้ประกาศ
แผนกรับจองสัมมนา บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0655 และ

อีเมล