หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน
Bookmark and Share

การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รายละเอียด
ระวัง!!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร"การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน"

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล
2. หลักเกณฑ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ซื้อมาขายไป
- ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
- ฝากขาย ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
4. การรับรู้รายได้ การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยึดตา invoice ได้หรือไม่
- อย่างไรจึงจะถือได้ว่าส่งออก Vat 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายได้อย่าไงร และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่างนำสินค้าเก่ารมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่ จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร
7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ค่าดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า มีเงื่อนไขอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา โชว์รูม โรงงานจะถือว่าเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
10. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
11. เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
12. รายได้ตาม ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53
13. การกระทบยอด ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ.30 และภ.ง.ด. 53 ปัญหาที่นักบัญชีต้องระวัง


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.วิชัย จึงรักเกียรติ

ค่าธรรมเนียม
3210 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
อังคารที่ 31 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.30 น.

สถานที่
โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก (ถ.รัชดา สี่แยกสุทธิสาร)

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0600 02-
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ที่อยู่
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0600 02-

อีเมล