หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เคล็ด(ไม่)ลับกับ อนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation
Bookmark and Share

เคล็ด(ไม่)ลับกับ อนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation

รายละเอียด
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน" มูลค่า 700 บาท เขียนโดย อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ ฟรี!!! ทืนที

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน
2. ความสัมพันธ์ของ "ถิ่นที่อยู๋" กับ "สถานประกอบการถาวร"
3. "สถานประกอบการถาวร" มีความสำคัญอย่างไร
4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร (PE)
5. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน
6. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน
7. สำนักงานตัวแทน กับสำนักงานสาขาต่างกันอย่างไร
8. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ
- Branch
- Regional Officer
- Subsidiary
- Joint Venture
- Representativce Office
- Dependent Agent
- Distributer
- Consortium
9. ทำสัญญากับเทศที่มีใบอนุสัญญาซ้อนภาษีได้ประโยชน์อย่างไร
10. การเก็บภาษีจากกำไรธุรกิจ
11. การขนส่งระหว่างประเทศ
- ขนส่งทางอากาศยานยนต์
- ขนส่งทางทะเล
12. การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน
13. 108 ปัญหาการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
- ค่า "สิทธิ" กับ "ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม" ความเหมือนที่แตกต่าง
- การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
- ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องรวมค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานที่เข้ามาสอนงาน ลงโปรแกรมติดตั้งเครื่องจัก ให้ด้วยหรือไม่
14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ
15. และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสัญญาภาษีซ้อน ที่ปรึกษากฎหมายภาษีระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
4280 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552, 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์สวีท (สุขุมวิท 20)

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0655 และ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-555-0655 และ

อีเมล
-