หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ฟรี สัมมนา โปรแกรมสำหรับนำเสนองานออกแบบ 3 มิติเสมือนจริง
Bookmark and Share

ฟรี สัมมนา โปรแกรมสำหรับนำเสนองานออกแบบ 3 มิติเสมือนจริง

รายละเอียด
UC Win/Road โปรแกรมนำเสนองาน 3 มิติเสมือนจริง สามารถสร้างอาคาร ชุมชน และเมือง ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับโครงการขนาดใหญ่
ผู้ใช้งานสามารถนำโปรแกรม UC Win/Road ไปใช้ได้หลากกลายรูปแบบ ตั้งแต่ การออกแบบวิศวกรรมจราจร เพื่อการทำประชาวิจารณ์ เช่น การออกแบบถนนมอเตอร์เวย์ ทางด่วน ทางต่างระดับ การก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจค รถไฟฟ้า ฝ่าย เขื่อน เป็นต้น การนำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เช่น เขื่อน อาคารสาธารณะ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น การศึกษาผลกระทบอื่นๆเช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการรถยนต์ เป็นต้น การวิเคราะห์การเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น การเกิดเพลิงไหม้อาคาร การสร้างแผนที่หนีภัยจากการจำลองการเกิดซึนามิ การวิเคราะห์การเกิดน้ำท่วม(Flood Analysis) เป็นต้น
UC Win/Road สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมออกแบบอื่นๆได้ เช่น Autocad Civil 3D, Tracksสำหรับการวิเคราะห์จราจร, GIS , วิเคราะห์น้ำท่วม xpswmm, การจำลองการขับขี่รถยนต์ UC Win/Road Simulator เป็นต้น
ตัวอย่างการนำ UC Win/Road มาใช้งาน เช่น


ออกแบบถนนเบื้องต้น (Preliminary Road
Design) แบบ 3 มิติ

จำลองโครงการก่อสร้างอาคาร เขื่อน สะพาน
อุโมงค์ และเมือง เป็น 3
มิติ แบบเคลื่อนไหว เพื่อทำประชาวิจารณ์

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จำลองการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

จำลองการจราจร 3 มิติ ถนน รถไฟฟ้า
MRT/LRT/BRT สถานีรถไฟฟ้า Interchange

จำลองสภาพการจราจร (Traffic Simulation)

การจำลองขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน
อุโมงค์

การจำลองการซ่อมแซมสะพาน
การปิดการจราจรชั่วคราว

วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจรแบบ 3 มิติ

ศึกษาการอพยบหนีไฟอาคาร

จำลองการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ตำบล เทศบาล
เมือง เป็น 3
มิติ

การจำลองสภาพการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วม
ดินภูเขาถล่ม แผ่นดินไหว

นำเสนอผลงานออกแบบอาคาร หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อการเสนอการขายเป็น 3 มิติเคลื่อนไหว

นำเสนอการใช้วัสดุ เครื่องก่อสร้าง
ด้วยการจำลองขั้นตอนลำดับขั้นการทำงานเป็น 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว

ศึกษาเรียนรู้การขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องลดอุบัติเหตุ
ด้วยการสร้างเมืองเสมือนจริง 3 มิติและทดสอบการขับรถยนต์

อื่นๆอีกมาก


การสัมมนาครั้งนี้
จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงประสิทธิภาพที่นำไปช่วยงานท่าน
โดยที่โปรแกรมอื่นไม่สามารถทำงานได้มาก่อน ง่ายและรวดเร็วโดยไม่เคยนึกมาก่อน

เหมาะสำหรับ : สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรจราจร เจ้าของโครงการ บริษัทออกแบบวิศวกรรม บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทที่ปรึกษาโครงการ นักสร้างภาพ 3 มิติสำหรับเสนอผลงาน หน่วยงานราชการกองออกแบบ เช่น กรมโยธาฯ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เทศบาล และ อบต. เป็นต้น และ องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ NGO (Non Profit Government Organization) เช่น สสส. พัฒนาชุมชน เป็นต้น

ท่านสามารถตรวจเช็คสำรองที่นั่งได้ที่ 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494

www.twoplustrainingcenter.com

sales@twoplustrainingcenter.com

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
พร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ จำหน่ายโปรแกรม บริการหลังขาย การอบรม
รับจัดทำ (Services) โครงการของท่าน เป็นต้น


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
คุณคาโอริ โคบายาชิ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ Forum 8 Co.,Ltd. Japan ประจำที่บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

ค่าธรรมเนียม
ฟรี

ระยะเวลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2552 , 09.30-16.30 น.

สถานที่
ณ ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เบอร์โทรศัพท์
0 2513 7500 หรื
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
0 2513 7500 หรื

อีเมล
-