หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สูตรอบรม Oracle Database
Bookmark and Share

สูตรอบรม Oracle Database

รายละเอียด
Oracle Database 10g Administration Workshop I 23 - 27 มี.ค. 52, 11 - 15 พ.ค. 52

Oracle Database 10g Administration Workshop I I 1, 7 - 10 เม.ย. 52

Oracle Database 11g Administration Workshop I 20 - 24 เม.ย. 52, 18 - 22 พ.ค. 52

Oracle Database 11g Administration Workshop I I 25 - 29 พ.ค. 52

SQL Fundamentals I 3 0 มี.ค. - 1 เม.ย. 52, 27 - 29 เม.ย. 52, 27 - 29 พ.ค. 52

SQL Fundamentals II 6 - 7 พ.ค. 52

PL/SQL Fundamentals 2 - 3 เม.ย. 52

PL/SQL Program Unit 27 - 29 พ.ค. 52


โดยเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือพนักงานที่ทางบริษัทต้องการส่งให้มาเรียนเป็นรายบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.vttech.co.th/vtcourse.html
สนใจติดต่อสอบถาม คุณสุขเกษม โทร. 080-081-1055 หรือ sukksem.j@vttech.co.th

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

Day 1Lesson 1 : Introduction
Lesson 2 : Installing the Oracle Database Software
Lesson 3 : Creating an Oracle Database
Lesson 4 : Managing the Oracle Instance


Day 2Lesson 5 : Managing Database Storage Structures
Lesson 6 : Administering User Security
Lesson 7 : Managing Schema Objects
Lesson 8 : Managing Data and Concurrency


Day 3Lesson 9 : Managing Undo Data
Lesson 10 : Implementing Oracle Database Security
Lesson 11 : Configuring the Oracle Network Environment
Lesson 12 : Proactive Maintenance


Day 4Lesson 13 : Performance Management
Lesson 14 : Backup and Recovery Concepts
Lesson 15 : Performing Database Backups


Day 5Lesson 16 : Performing Database Recovery
Lesson 17 : Performing Flashback
Lesson 18 : Moving Data


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียม
12000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00 น.

สถานที่
VT Technology

เบอร์โทรศัพท์
0 2101 9725, 0
 
ผู้ประกาศ
สุขเกษม เจิมสุวรรณ

ที่อยู่
www.vttech.co.th

เบอร์โทรศัพท์
0 2101 9725, 0

อีเมล
sukkasem.j@vttech.co.th