หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ฟรี!! อบรม “การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร”
Bookmark and Share

ฟรี!! อบรม “การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร”

รายละเอียด
ด่วน!! อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดอบรม “การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” http://patentsearch.moc.go.th ที่กรมพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อเผยแพร่การใช้งานและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ


การอบรมนี้จัดเป็นประจำในวันพุธของทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึง เดือนกันยายน 2552 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เวลา 13.00-16.00 น. จำกัดจำนวนผู้รับการอบรมครั้งละ 20 คน เท่านั้น
ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5474313 และ 02-5474661


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
วันที่ 18 มีนาคม 2552

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
02-5474313 และ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com