หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม
Bookmark and Share

Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียด
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Leanซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ และบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง”


หมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม
5000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 22-23 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com