หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
Bookmark and Share

หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design

รายละเอียด
หลักสูตรนี้มุ่งหวัง ที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับงานออกแบบในประเภท ต่างๆ โดยจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ พื้นฐานการออกแบบทั่วไป และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม มี Function การใช้งานตรงตามต้องการ และสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

• หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
• การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายใน (Inner Packaging)
• การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายนอก (Outer Packaging)
• ระบบการผลิตงานบรรจุภัณฑ์
• การใช้งาน Adobe Photoshop
• การใช้งาน Adobe Illustrator
• ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
• การประยุกต์ใช้งานจริง


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
อ.ชัยรัตน์ info@chairatstudio.com
สมัครเรียน
1. สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึก ชั้น4 อา

ค่าธรรมเนียม
7500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
จันทร์ที่ 23 - พุธที่ 25 มีนาคม 2552

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com