หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)
Bookmark and Share

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

08.30 – 09.00

ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 12.00

บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ

- สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท

- ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น

- การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์

- ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน

- การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า

- การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมั่นคงของรถ, ข้อควรระวัง

- คุณสมบัติผู้ขับขี่และการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

- ขั้นตอนปฏิบัติก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และนำรถไปใช้งาน

- การเข้ารับสินค้าและนำสินค้าเข้าเก็บในชั้นวาง

- อุบัติเหตุจากรถยก และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

- ทดสอบภาคทฤษฎีและเฉลยข้อสอบ ,ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติ

13.00 – 16.00

สาธิต ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

- วิธีตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์

- ฝึกปฏิบัติและทดสอบการใช้งานโฟร์คลิฟท์


หมวดหมู่
ความปลอดภัย-อนามัย-สิ่งแวดล้อม
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

ที่อยู่
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์
02 328 2110 ต่อ 14

อีเมล
training@trainerinthai.com