หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Professional Telesales Technique for High Profit
Bookmark and Share

Professional Telesales Technique for High Profit

รายละเอียด
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์(Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการฝ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
2. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายและการบริการทางโทรศัพท์
4. เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจทางโทรศัพท์ – รวมถึงทักษะการฟังเน้นใน เรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจ ก่อนตอบ
ไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิด ๆ
5. กิจกรรม”บริการกระซับมิตรผ่านโทรศัพท์”
6. เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
7. เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อขายและให้บริการอย่างมัดใจลูกค้า
8. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
9. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายและให้บริการทางโทรศัพท์
11. กิจกรรม”การขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
12. สรุปและตอบคำถาม


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร

ค่าธรรมเนียม
3500

ระยะเวลา
29 พฤษภาคม 2556

สถานที่
โรงแรมออล์ซีซั่น โกลด์ออคิด

เบอร์โทรศัพท์
02-1753330 , 086-6183752
 
ผู้ประกาศ
อรัญญา ชัยเดชสุิริยะ

ที่อยู่
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100 www.ptstrainin

เบอร์โทรศัพท์
02-175-3330,086-618-3752

อีเมล
ptstraining3@gmail.com