หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การจัดการคลังสินค้า (Inventory & Warehouse Management)
Bookmark and Share

การจัดการคลังสินค้า (Inventory & Warehouse Management)

รายละเอียด
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
 
1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.

1. คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ
2. ทำไมต้องมีคลังสินค้า
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า
4. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
5. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่
สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก
ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule

6. การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ
7. แนวคิดการไหลของสินค้า
หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO
หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า
8. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ
ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง
ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง
หลักการเลือก Forklift
การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)
9. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพัฒนา WMS (Warehouse Management System)
10. เทคนิคการตรวจนับสต๊อก
11. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ค่าธรรมเนียม
3500

ระยะเวลา
22 มิถุนายน 2556

สถานที่
โรงแรมอมารีเอเทรียม

เบอร์โทรศัพท์
02-1753330 , 086-6183752
 
ผู้ประกาศ
อรัญญา ชัยเดชสุิริยะ

ที่อยู่
สถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Website : www.ptstraining.in.th

เบอร์โทรศัพท์
02-175-3330,086-618-3752

อีเมล
ptstraining3@gmail.com