หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการประเมินตรวจสอบซัพพลายเออร์และวัดผลงานซัพพลายเออร์
Bookmark and Share

เทคนิคการประเมินตรวจสอบซัพพลายเออร์และวัดผลงานซัพพลายเออร์

รายละเอียด
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ โดยการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ และวัดผลงานซัพพลายเออร์หลังจากตกลงซื้อขายกันแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการ บริหารจัดการซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้เข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน
• เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการที่จะซื้อเพื่อให้สามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้ตรงกับเป้าหมาย
• เรียนรู้วิธีการประเมินตรวจสอบซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ
• สามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อประเมินผลงานซัพพลายเออร์ และข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี
หัวข้อการสัมมนา
• ความสำคัญของการบริหารซัพพลายเออร์
• เข้าใจเป้าหมายของสินค้าและบริการแต่ละชนิดก่อนเลือกซัพพลายเออร์
• การตั้งหัวข้อประเมินซัพพลายเออร์ให้ตรงเป้าหมายของสินค้าและบริการ
• วิธีการหาข้อมูลเพื่อประเมินซัพพลายเออร์
• การตรวจเยี่ยมซัพพลายเออร์ – ใครควรมีส่วนร่วม สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
• แนวทางการประเมินตรวจสอบซัพพลายเออร์
• รูปแบบและระดับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
• วิธีการวัดผลงานซัพพลายเออร์ และฝึกปฏิบัติใช้วิธีวัดผลงานแบบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ
• การจัดกลุ่ม supplier (Supplier category)
• จรรยาบรรณในงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย
วิทยากร อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร
อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน์

ค่าธรรมเนียม
3500

ระยะเวลา
28 พฤษภาคม 2556

สถานที่
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

เบอร์โทรศัพท์
02-1753330 , 086-6183752
 
ผู้ประกาศ
อรัญญา ชัยเดชสุิริยะ

ที่อยู่
สถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 website: www.ptstraining.in.th

เบอร์โทรศัพท์
02-175-3330,086618-3752

อีเมล
ptstraining3@gmail.com