หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
Bookmark and Share

กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

รายละเอียด
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญ หลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเกิดค่าใช้จ่ายอันคาดไม่ถึงตามมาอีกหลายประการ

เนื้อหาการบรรยาย
เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)
2.การสรรหาผู้ขาย(Suppliers/Sources)
3.การกำหนดเรื่องสเปค ตัวอย่าง เสนอราคาและข้อมูลต่างๆ
4.การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ต้องการ
การทำสัญญาซื้อขาย ข้อควรระวัง
5.1 ทำความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2010)
6.แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสั่งสินค้าเข้า
-วงเงิน Letter of Credit
- Trust Receipt (T/R) วิธีการพิจารณาระยะเวลา และวงเงินที่เหมาะสม
Shipping Guarantee (S/G)
7.การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า(Method of Payment)
- Letter of Credit
- Bill for Collection
- Clean Collection
- D/P=Document Against Payment
- D/A= Document Against Acceptance
- Open Account (O/A)
- Advanced of Payment
8. การทำประกันภัย
- การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย
- การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim
- การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปค
- พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
- ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA
- การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping
ถาม-ตอบ


หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร
อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ค่าธรรมเนียม
3300

ระยะเวลา
30/05/2013

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เบอร์โทรศัพท์
02-1753330 , 086-6183752
 
ผู้ประกาศ
อรัญญา ชัยเดชสุิริยะ

ที่อยู่
สถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทรศัพท์
02-1753330 หรือ 086-6183752

อีเมล
ptstraining3@gmail.com