หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
Bookmark and Share

เทคนิคแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

รายละเอียด
เป้าหมาย
1. กิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ต้องไม่ให้สหภาพแรงงานเกิด
2. กิจการที่มีสหภาพแรงงานแล้ว ต้องควบคุมไม่ให้ก่อปัญหาอีก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
โทรศัพท์ : 0 2235 8877, 083 276 8877
sales@stepplus.org

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

* การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
* การจัดกลุ่มพนักงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารแรงงานสัมพันธ์
* การบริหารวินัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต
* การบริหารกิจกรรมภายใน (ลดเงื่อนไขความขัดแย้งและลดช่องว่าง)
* การบริหารจัดการข้อเรียกร้อง / ข้อตกลงและกฎหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ
* การประเมินผลอย่างเป็นระบบ


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ปนิธิ ศิริเขต

ค่าธรรมเนียม
3,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
0 2235 8877, 08
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com