หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม "การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร" เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญขององค์กรให้เป็นลูกค้าที่ยั่งยืน วันที่ 13 ก.ย. 55 http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=238
Bookmark and Share

อบรม "การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร" เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญขององค์กรให้เป็นลูกค้าที่ยั่งยืน วันที่ 13 ก.ย. 55 http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=238

รายละเอียด
หลักสูตรอบรม
การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร
(Key Account Management Strategy)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com
Website : http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=238


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์ตวงอรรถ อมรวงศ์

ค่าธรรมเนียม
3500

ระยะเวลา
13/09/12

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
023451180
 
ผู้ประกาศ
Business Matching FTI

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
023451180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th