หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เรียนเชิญอบรม "เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ" เรียนรู้เทคนิค รวมถึงพัฒนาทักษะการขาย เพื่อให้สามารถปิดการขายได้มากขึ้น

เรียนเชิญอบรม "เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ" เรียนรู้เทคนิค รวมถึงพัฒนาทักษะการขาย เพื่อให้สามารถปิดการขายได้มากขึ้น

รายละเอียด

Training
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ในปัจจุบัน การขายทางโทรศัพท์เป็นช่องทางหนึ่งที่องค์กรเลือกใช้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร แต่ช่องทางการขายนี้ ปัญหาที่พบมากคือ “ พนักงานขายทางโทรศัพท์ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้ กลับได้รับแต่การตัดบทสนทนาจากลูกค้าหรือการปฏิเสธหรือการรอติดต่อกลับ ” หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ทีมงานขายของบริษัท เรียนรู้เทคนิค รวมถึงพัฒนาทักษะการขาย เพื่อให้สามารถปิดการขายได้มากขึ้น
เนื้อหาของหลักสูตร
วิธีการแสวงหาลูกค้าด้วยโทรศัพท์
การสื่อสารจูงใจในงานขาย
เทคนิคการตอบคำถามและให้รายละเอียดที่เพิ่ม “คุณค่า” ให้กับสินค้า
วิธีเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มให้กับลูกค้าเดิม
วิธีการเพิ่มลูกค้าใหม่จากลูกค้าที่ติดต่ออยู่
การจัดระบบข้อมูลการขายทางโทรศัพท์และการบันทึกในแฟ้มลูกค้า

, bmatchingfti@gmail.com
หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์สุธิดา กาญจนกันติกุล

ค่าธรรมเนียม
3900

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

สถานที่
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
023451117
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ที่อยู่
ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977 คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 E-mail : kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, phornphotc@off.f

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล
kraisons@off.fti.or.th