หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม "การตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด" เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนช่วยทำการตลาดให้กับองค์กรธุรกิจ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมฯ วันพุธที่ 8 สค 55
Bookmark and Share

อบรม "การตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด" เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนช่วยทำการตลาดให้กับองค์กรธุรกิจ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมฯ วันพุธที่ 8 สค 55

รายละเอียด
หลักสูตรอบรม
การตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด
(Marketing for Non-Marketer)
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ftimatching.com/training_inside.php?training_id=59
ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
08/08/12

สถานที่
ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180, 086-329-1976
 
ผู้ประกาศ
Business Matching FTI

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th