หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? วันที่ 26 ก.ค. 2555

อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? วันที่ 26 ก.ค. 2555

รายละเอียด
Training & Workshop : Creating Service Excellence for Customer
การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ?

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

หากสร้างความพึงพอใจจากการบริการให้เกิดขึ้นได้ จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไปจริงหรือ เพราะสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ใครๆ ก็ให้บริการได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งต่างก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ใกล้เคียงกัน สุดท้ายก็กลายเป็นบริการที่ทดแทนกันได้เกือบจะ 100% แต่หากเราสามารถสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน และเป็นการให้บริการเหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ความประทับใจในบริการก็จะทำให้ “เรา” ถูกประทับลงในใจของลูกค้าได้ง่ายและมั่นคงกว่า นี่คือหัวใจสำคัญของแนวคิดของหลักสูตรฝึกอบรมการให้บริการยุคใหม่ ที่ต้องการเพิ่มขีดทักษะความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการจากองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจแบบที่เรียกว่า Beyond the Satisfaction
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่าย, หัวหน้าสายงาน ทุกฝ่ายในองค์กร
พนักงานผู้ให้บริการลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
พนักงานฝ่ายอื่นๆ ที่อาจเข้าใจว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977 คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976
E-mail : kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3900

ระยะเวลา
26/06/12

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตื์

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1117
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์
023451117

อีเมล
kraisons@off.fti.or.th