หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม "กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0" เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก และกรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร หลายประเภท ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 55

อบรม "กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0" เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก และกรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร หลายประเภท ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 55

รายละเอียด
อบรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0
(Modern Marketing Strategy)

o กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0 คืออะไร ?
o การบริหารกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก
o กรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
o Workshop ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น แรงกดดันต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจ ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการศึกษาและใช้กลยุทธ์และแนวคิดการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์แนวทางธุรกิจในอนาคต ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
หลักสูตรนี้ จึงเน้นหนักในการที่จะนำการตลาดยุคใหม่มาวิเคราะห์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความสมดุลทางการตลาดเชิงรุกและเชิงรับ อันจะนำมาซึ่งผลกำไรและเพิ่มส่วนครองตลาดที่เพิ่มขึ้น และนำความสำเร็จมาให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ftimatching.com/training_inside.php?training_id=57

ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
17/07/12

สถานที่
ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
023451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
023451180

อีเมล