หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน รุ่นที่ 14
Bookmark and Share

เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน รุ่นที่ 14

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

* เราควรใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน
* จะรู้ได้อย่างไรว่า อัตราเงินเดือนพนักงานของเราเหมาะสมแล้วหรือไม่
* ทำอย่างไร เราจะตอบแทนคนตามความสามารถ และความรับผิดชอบได้จริง ๆ
* เราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลจากการสำรวจค่าจ้างที่ได้ไม่ยกเมฆ
* เมื่อไรองค์การควรปรับโครงสร้างเงินเดือน
* แบบประเมินผลการขึ้นค่าจ้างไม่ชัดเจน ควรมีแนวทางดำเนินการอย่างไร
* องค์การบอกว่าปีนี้ปรับเงินเดือนได้น้อย เพราะผลการดำเนินงานไม่ดี แต่พนักงานเงินเดือนที่ได้ปัจจุบันต่ำ ควรจะแก้ที่ไหน
* หัวหน้างานประเมินผลงานเพื่อขึ้นค่าจ้าง โดยช่วยแต่ลูกน้องตัวเองให้ได้ผลงานดี ๆ ได้ขึ้นมาก ๆ ควรจะทำอย่างไร
* เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการกำหนดงบประมาณการขึ้นเงินเดือนแต่ละปี
* พนักงานเงินเดือนตันแล้ว องค์การควรจะทำอย่างไร
* พนักงานทำงานแล้วไม่เห็นความก้าวหน้า
* เมื่อต้องปรับเงินค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราเริ่มจ้างตาม* วุฒิการศึกษาแล้วกระทบคน มีสูตรอะไรที่จะปรับคนเก่าอย่างเป็นระบบแต่ไม่ต้องปรับทุกคน
* การปรับโครงสร้างเงินเดือน จำเป็นต้องได้ปรับเงินเดือนทุกคนหรือไม่ หากไม่ปรับทุกคน
* คนที่ไม่ได้ปรับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
* งานบางตำแหน่ง ค่าจ้างเกินโครงสร้างเงินเดือน ไม่จ้างก็ไม่ได้ แต่จะจ้างก็เสียระบบ
* จะมีทางออกอย่างไร
* จริงหรือไม่ที่ว่าการทำ “โครงสร้างเงินเดือน” เป็นเรื่องล้าสมัยแล้ว
* จะนำ Broad Band/Pay for Performance มาใช้ จะดีหรือไม่ อย่างไร
* พนักงานเก่ง ๆ ลาออกไปได้งานที่เงินเดือนสูงกว่า เราควรจะทำอย่างไร
* เงินเดือน กับ สวัสดิการ เราควรเลือกให้ที่ไหน แบ่งสัดส่วนอย่างไรดี
* อื่น ๆ อีกหลายคำถามที่เจาะประเด็นปัญหาที่นักบริหารค่าจ้างเงินเดือนต้องมีคำตอบให้องค์การ


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์สุวิช นุกูลสุขศิริ

ค่าธรรมเนียม
3432 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
พุธที่ 11 มีนาคม 2552

สถานที่
โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com