หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการเพิ่มยอดขายและรายได้ ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการเพิ่มยอดขายและรายได้ ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

รายละเอียด
หลักสูตร: ยุทธวิธีการเพิ่มยอดขายและรายได้
ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
(Up-selling Techniques for Hotel & Restaurant)

8 มิถุนายน 2555
30 มิถุนายน 2555
09.00-16.00 น.
โรงแรม Lily Residence (Boutique Hotel)
(สุขุมวิท 68 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข)

วิทยากร: ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
-ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ และการตลาด
อาจารย์ประจำและวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการตลาด”,
“การจัดการเชิงกลยุทธ์” ในมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทเอกชน,
นักเขียนด้านการตลาดฯ ประจำวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
หลายฉบับ
อาจารย์ชาร์ล แสงเพ็ชร
-ปริญญาโท International Hotel Management
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่ม
ยอดขาย สำหรับโรงแรมและธุรกิจบริการ”, ที่ปรึกษาด้านการขาย
และการตลาดโรงแรมบูติค, อดีตผู้จัดการแผนกฝึกอบรมในโรงแรม
หลายแห่ง

การสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจถือเป็นหน้าที่หลักของพนักงานทุกคน รวมทั้งหัวหน้าแผนกต้องทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้ทีมงานกระตือรือร้นเพื่อดำเนินการตามแผนการขาย เป้าหมาย การติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด
การแจ้งให้ทีมงานทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการขาย ก็เป็นสิ่งที่หัวหน้าแผนกต้องใส่ใจให้ความสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้การเลือกใช้ “ยุทธวิธีการนำเสนอขายที่น่าสนใจ” และ “การปิดการขายอย่างมืออาชีพ” ยังคงเป็นสิ่งที่พนักงานและหัวหน้าแผนกต้องเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา

ใครบ้างควรเข้าร่วมอบรม:
- ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการ, พนักงานฝ่ายขายห้องพัก งานจัดเลี้ยง และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

กำหนดการ และหัวข้ออบรม:
ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
อบรม 09.00-16.00 น.
พักเบรค 10.30 และ 14.30 น.
อาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

หัวข้ออบรม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลยุทธ์งานขาย และการจัดแบ่งประเภทของสินค้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
- หลักการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ (F.A.B)
- การจัดการกับข้อโต้แย้ง และข้อกังวลของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- การช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ และเลือกใช้สินค้าและบริการ
- ประโยคกระตุ้นความสนใจ
- การสรุปความต้องการของลูกค้า และการปิดการขาย
- หลักการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าตามเชื้อชาติ (Customer’s Need Analysis and Responding)
- Workshop ฝึกการนำเสนอขายสินค้าและบริการ

ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 2,800 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ราคานี้รวม: -เอกสารประกอบการอบรม
-อาหารกลางวัน และอาหารว่าง (Coffee Break)
-กิจกรรม Workshop พร้อมอุปกรณ์
-Certificate สำหรับผู้ผ่านการอบรมหมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ชาร์ล แสงเพ็ชร

ค่าธรรมเนียม
2,800

ระยะเวลา
8 มิถุนายน 2555

สถานที่
โรงแรม Lily Residence (Boutique Hotel) (สุขุมวิท 68 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข)

เบอร์โทรศัพท์
02-7447388
 
ผู้ประกาศ
Job Training Center

ที่อยู่
24/1 Lily Residence Building, 3rd floor, Soi Sukhumvit 68, Bangna, Bangkok 10260 Tel: 02-744-7388, 02-744-9090 ต่อ 312, 081-835-0384 E-mail: info@jobtrainingcenter.co.th Website: www.jobtrainingc

เบอร์โทรศัพท์
02-7447388

อีเมล
jobtrainingcenter@gmail.com