หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมเทคนิคการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CEM ในยุคดิจิตอล - Training & Case Study : กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า 360 องศา - วันที่ 14 มิ ย 55
Bookmark and Share

อบรมเทคนิคการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CEM ในยุคดิจิตอล - Training & Case Study : กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า 360 องศา - วันที่ 14 มิ ย 55

รายละเอียด
เทคนิคการหาลูกค้าใหม่
และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CEM ในยุคดิจิตอล
Training & Case Study
กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า 360 องศา
(Customer Experience Management Strategy: CEM in 360 Degree)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบัน แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องรักษาลูกค้าเก่า โดยสร้างความจงรักภักดี มิให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปเลือกใช้แบรนด์ของคู่แข่ง นอกจากนั้น ยังต้องแสวงหาลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และองค์กร ซึ่งถือเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในยุคดิจิตอลที่ผู้บริโภคต่างมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากสามารถยกระดับความสามารถในการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM) โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการตลาดได้รอบตัว ครบทุกทิศทางแบบ 360 องศา ในทุกๆ ครั้งที่ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับจุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Points) และทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและตรงใจมากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถสร้าง ขยายฐาน และรักษาลูกค้าของแบรนด์และองค์กรได้มากขึ้นเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ftimatching.com/training_inside.php?training_id=56

ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา

สถานที่
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล