หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม "ยกเครื่ององค์กร...ด้วยการสร้าง Competitive and Transforming Culture"
Bookmark and Share

อบรม "ยกเครื่ององค์กร...ด้วยการสร้าง Competitive and Transforming Culture"

รายละเอียด
1. แนวคิดการเปลี่ยนองค์กรสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ และเทคนิคจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
3. เน้นการฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการกลุ่ม จากวิธีการสำรวจเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร
4. กรณีศึกษาบทเรียนที่เป็นเลิศ การปรับเปลี่ยนธุรกิจคอนซูเมอร์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร ฯลฯ


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
17/05/12

สถานที่
ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180, 086-329-1976
 
ผู้ประกาศ
Business Matching FTI

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th