หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)
Bookmark and Share

กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)

รายละเอียด
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)

กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความตกลงต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี และ ทวิภาคี
2. การคำนวณสะสมเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่
3. การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ (FORM D)
4. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back CO
5. Update 2011 การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอื่น ๆ ได้แก่ AJCEP, AKFTA, AANZFTA, TAFTA, NZTCEP, ITFTA, JTEPA และ ITFTA
6. Update ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification System: SC) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองตนเองหรือที่เรียกว่า “Certified Exporter”
7. ทราบความหมาย ความสำคัญของ Third Country Invoicing และตัวอย่างเอกสาร
8. การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนอัตราอากร
9. การบันทึกแหล่งกำเนิดสินค้าผิดพลาด จะถูกตัดสิทธิ์ หรือ เสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไร

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน 10 เมษายน 2555 เท่านั้น

Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
ติดต่อคุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กทม.

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946

อีเมล
info@smartlifecenter.com