หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการลดต้นทุน(Cost Reduction)
Bookmark and Share

เทคนิคการลดต้นทุน(Cost Reduction)

รายละเอียด
เทคนิคการลดต้นทุน(Cost Reduction)

ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์

การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าหรือบริการ และส่งผลให้องค์กรได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

หัวใจที่จะสร้างความสัมฤทธิ์ผลของการลดต้นทุน คือ "การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานขององค์กร" เป็นอย่างแรก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)นี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

วิทยากร
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
1.ความสำคัญของการลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการองค์กร
2.ต้นทุนคืออะไร
- ต้นทุนที่แสดงด้วยตัวเงิน
- ต้นทุนที่วัดด้วยเวลา
- ต้นทุนที่ว่าด้วยประสิทธิภาพ
- ต้นทุนที่ว่าด้วยความกระตือรือร้น
3.แนวคิดในการลดต้นทุน การดำเนินการปรับปรุงคุณภาพงาน ช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
4.บทบาทของพนักงานแต่ละระดับกับการลดต้นทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินการลดต้นทุน
5.เทคนิคต่างๆที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่การลดต้นทุน
6.การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity-based Costing: ABC)
7.จะลงมือทำกิจกรรมการลดต้นทุนได้อย่างไร
8. Work Shop

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น
รับสมัครเพียง 20 ท่านเท่านั้น

Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

การบรรยาย : บรรยาย + Workshop

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
ติดต่อคุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กทม.

เบอร์โทรศัพท์
Mobile:08 5823 8624, Tel:0 2920 6958, Fax:0 2920 7946

อีเมล
info@smartlifecenter.com