หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเรียนเชิญอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Creating Strategic Marketing Plan) วันที่ 4 ต.ค. 54
Bookmark and Share

ขอเรียนเชิญอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Creating Strategic Marketing Plan) วันที่ 4 ต.ค. 54

รายละเอียด
Training
เทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
Creating Strategic Marketing Plan
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง นับวันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แผนการตลาดที่เกิดขึ้นจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รอบคอบ รัดกุม สร้างสรรค์ และยืดหยุ่น
ยิ่งไปกว่านั้น ในโลกไร้พรมแดน การแข่งขันระหว่างธุรกิจมิได้ถูกจำกัดให้อยู่แค่ในประเทศเท่านั้น หากแต่ยังต้องวางแผนไว้เผื่อสำหรับการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศด้วย ซึ่งหากยังคงวนเวียนอยู่ในกลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆ ก็จะทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ดังนั้น การที่องค์กรธุรกิจใดๆ สามารถสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เข้าสู่สนามการแข่งขันได้อย่างแตกต่าง และสามารถใช้ทรัพยากรเพื่อการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้าสายงานการตลาด นักการตลาด

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, 086-329-1978 คุณนราธิป โทร.02-345-1124
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, gannke@off.fti.or.th, narathips@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
Web Site : www.ftimatching.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
04/10/11

สถานที่
ณ ห้อง Boardroom 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
023451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th