หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Software Park Annual Conference 2011

Software Park Annual Conference 2011

รายละเอียด
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญท่านผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่ในสายงานไอที
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการใหญ่ครั้งสำคัญประจำปี 2554

" Software Park Annual Conference 2011"
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องบอล์รูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พลาดไม่ได้ กับเนื้อหาการสัมมนาที่เข้มข้น โดยวิทยากรชั้นนำที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจ
และเพิ่มขึดความสามารถบุคลากรไอที เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี
และเตรียมพร้อมรับมือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานเดียว ที่ท่านจะได้พบคำตอบกับทุกคำถามที่ท่านมีเกี่ยวกับ AEC 2015

พบกับ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและแรงงานสู่ AEC 2015

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : www.swpark.or.th/annualconference2011
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2583 9992 ต่อ 1420-5


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
วิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าธรรมเนียม
ฟรีสัมมนา

ระยะเวลา
13/09/11

สถานที่
ห้องบอล์รูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-5839992
 
ผู้ประกาศ
Software Park Thailand

ที่อยู่
99/31 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์
02-5839992

อีเมล
gad_klum@hotmail.com