หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร - การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรจากความขัดแย้ง - วันที่ 2 ส.ค.54
Bookmark and Share

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร - การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรจากความขัดแย้ง - วันที่ 2 ส.ค.54

รายละเอียด
Training & Workshop
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กร
จากความขัดแย้ง
กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, 086-329-1978 คุณนราธิป โทร.02-345-1125
E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, gannke@off.fti.or.th, narathips@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
Web Site : www.ftimatching.com


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
02/08/11

สถานที่
ณ ห้อง Boardroom 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
023451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th