หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
10 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การตลาดที่เป็นเลิศ
Bookmark and Share

10 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การตลาดที่เป็นเลิศ

รายละเอียด
“ 10 Models ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ทางการตลาดของคุณ ให้คมชัดมากขึ้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ”การทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ของนักธุรกิจและนักการตลาดมืออาชีพ
หากแต่การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องสามารถวิเคราะห์ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน และอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเสียก่อน ดังนั้นในทุกๆ องค์กรธุรกิจ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่า นักการตลาดของเขา ต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์การตลาดที่ยอดเยี่ยม โดยถือว่าเป็นความสามารถที่ต้องมี และพึงประสงค์อย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามภาวะการณ์ด้านการตลาดในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นแนวความคิดในการวิเคราะห์หรือแบบจำลองความคิดด้านการวิเคราะห์การตลาดก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยได้มีผู้คิดวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมามากมาย จากแนวทางการวิเคราะห์แบบ Classic ที่ผ่านมา อาทิเช่น SWOT Analysis, Five Forces Model, BCG Model หรืออื่นๆ ฯลฯ ซึ่งแบบคิดสมัยใหม่ได้ถูกนำมาใช้เสริมกับภาพวิเคราะห์แบบ Classic ต่างๆ ให้แน่นและคมมากขึ้น และในหลักสูตรนี้ก็ได้นำแนวคิดการวิเคราะห์ใหม่ๆ ดังกล่าวมานำเสนอให้เห็นดังนี้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

ทบทวนแนวคิดการวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบ Classic
การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)Analysis 1 : Consumer Insight
Analysis 2 : Value Based Marketing
Analysis 3 : Marketing Cost and Price Analysis
แบบจำลองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Situation Analysis)
Analysis 4 : The 9 P’ & 9C’s Model
Analysis 5 : Situation Analysis(Factors Influencing Company Marketing Strategy)
การวิเคราะห์การทำตลาดและการแข่งขัน (Competitive Analysis)
Analysis 6 : Product Analysis
Analysis 7 : Channel of Distribution
Analysis 8 : Evaluating IMC
การวิเคราะห์ Brand
Analysis 9 : Branding Analysis
- Brand Strategy
- Brand Equity
- Brand Identity
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic Marketing Analysis)
Analysis 10 : Growth Strategy


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิท

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00

สถานที่
ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7

อีเมล
http://www.sbdc.co.th