หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
" Colorful Ocean Strategy & Green Industry ... กลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด AEC และการสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลก "

" Colorful Ocean Strategy & Green Industry ... กลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด AEC และการสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลก "

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมงานเสวนา
การนำเสนอกลยุทธ์ครั้งสำคัญของ 6 กูรู
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา, อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย,
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ และ ดร. ธีระพล เตชะวิเชียร

Colorful Ocean Strategy & Green Industry
“กลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด AEC และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลก”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 - 17.00 น.
ห้อง Meeting Room 1-2 ชั้น 3 โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หรือปิดรับเมื่อเต็มจำนวน

C เสวนาเรื่อง “Colorful Ocean Strategy…กลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด AEC” ช่วง 13.00 – 14.50 น.
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย : White Ocean Strategy
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ : Green Ocean Strategy
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และ ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย : Blue Ocean Strategy
กรรมการตัดสินรายการ SME ตีแตก, บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร MKT และ นิตยสาร Case Study, คอลัมนิสต์เจ้าของ Marketing Thought นิตยสาร BrandAge

ดำเนินรายการโดย ดร. ภูชิสส์ ศรีเจริญ จากรายการเก่งยกกำลังสาม สถานีทุนมนุษย์

C เสวนาเรื่อง “Green Industry…การสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลก” ช่วง 15.00 – 17.00 น.
ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ประธานเครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด

ดร. ธีระพล เตชะวิเชียร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด ธุรกิจสิ่งพิมพ์รายแรกของไทยที่ได้รับฉลาก Carbon Foot Print

ดำเนินรายการโดย อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย จากรายการ SME ตีแตก

สมัครเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่
คุณกานต์ โทร 02-345-1115 , 08-6329-1978 คุณไกรสร โทร 02-345-1117
โทรสาร 02-345-1119, 02- 345-1281-3
E-mail: inv@off.fti.or.th, gannke@off.fti.or.th, gann.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
10/05/54

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
คุณกานต์ โทร 02-345-1115, 08-6329-1978 คุณไกรสร โทร 02-345-1117 โทรสาร 02-345-1119, 02- 345-1281-3
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
คุณกานต์ โทร 02-345-1115, 08-6329-1978 คุณไกรสร โทร 02-345-1117 โทรสา

อีเมล