หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
รับสิทธิ์มูลค่า 1000 บาท สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Bookmark and Share

รับสิทธิ์มูลค่า 1000 บาท สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
รับสิทธิ์มูลค่า 1,000 บาท
สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
(ใช้สิทธิ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2554)
เมื่อเข้าอบรมหลักสูตร
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด
(Marketing Public Relations Strategy : MPR Strategy)
เครื่องมือสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สินค้า/บริการ และแบรนด์ ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **


การประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing Public Relations : MPR) เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด (PR Support Marketing) ซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดมากขึ้น เนื่องจากนักการตลาดนิยมหันมาใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักและเข้าใจการประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำแนวคิดและกลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด ให้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณอนัญญา โทร. 02-345-1124, 086-329-1978 คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976
Email : ananyas@off.fti.or.th, ananya.fti@gmail.com phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
28/04/11

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th