หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตรเพิ่มพลังกลยุทธ์ 'การเจรจาต่อรองในงานขาย'...สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation)
Bookmark and Share

People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตรเพิ่มพลังกลยุทธ์ 'การเจรจาต่อรองในงานขาย'...สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation)

รายละเอียด
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย

ความสำคัญ
"ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง"
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย
เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้น...
เป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆ นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาทางธุรกิจอีกด้วย

แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ
เนื่องจากผู้ที่ขาดทักษะจะไม่สามารถนำเสนอ
หรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ
อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้
หลักสูตรอบรมสัมมนานี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ
ที่ใช้ในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขาย
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง...

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหา
• ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
• 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
• เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
• กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
• การเปิดการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
• กระบวนที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
• บรรยากาศที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
• Workshop “การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ”
• เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
• คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
• ถาม - ตอบ

(รูปแบบในการฝึกอบรม :: บรรยายพร้อมการทำWorkshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง)

รูปแบบการสัมมนา People Workshop
วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2554
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)
อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

People Synergy Learning Center
Telephone : 0-2910-2830, 080-776-4072
Our Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
Our Upcoming Seminars : www.people-synergy.co.th/plubic
Our Website : www.people-synergy.co.th
Our Facebook : www.facebook.com/people.synergy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. People Synergy Learning Center 0-2910-2830, 080-776-4072


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ค่าธรรมเนียม
3900

ระยะเวลา
4/04/2011

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่
385/114 ซอยตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวนิช แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th