หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตร'การวางแผนการขาย'เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายของคุณ รุ่น 7
Bookmark and Share

People Synergy Learning Center จัดสัมมนาหลักสูตร'การวางแผนการขาย'เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายของคุณ รุ่น 7

รายละเอียด
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
เริ่มต้นปี 2011...ไปกับหลักสูตรอบรมสัมมนาคุณภาพหลักสูตรนี้ของเรา...
ที่มุ่งเน้นให้ทีมงานขายทุกคนมีทักษะในการวางแผนการขาย
ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นต้องการและจำเป็นอย่างยิ่ง
กับทั้งทีมงานขายมือใหม่หัดขับหรือแม้กระทั่งนักขายทหารผ่านศึกลายครามก็ตาม
เพราะหากทีมงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ว
ย่อมทำให้สามารถบริหารและจัดการงานขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าทีมได้อย่างมากอีกด้วย
การวางแผนการขายที่ดี...ย่อมเป็นปราการด่านแรกที่ส่งผลให้ทีมงานทุกคน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
และนั่นก็จะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามได้
คุณสามารถฝึกฝนทักษะพร้อมเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้...
ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสนามงานขายของเรา...

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสร้างความรู้และทักษะของทีมงานขายให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย
• เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่ เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั่วไป
• เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหารายชื่อลูกค้าจนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลังการขายอย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21

เนื้อหา
• วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
• การทำ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขาย
• ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
• การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
• การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย
• การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของแมคคินเลย์
• หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
• สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
• เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
• ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
• สูตรการสร้าง Sales Performance
• การทำ Sales Report & Sales Evaluation
(การสัมมนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา)

รูปแบบการสัมมนา People Workshop
วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)
อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

People Synergy Learning Center
Telephone : 0-2910-2830, 080-776-4072
Our Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
Our Upcoming Seminars : www.people-synergy.co.th/plubic
Our Website : www.people-synergy.co.th
Our Facebook : www.facebook.com/people.synergy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. People Synergy Learning Center 0-2910-2830, 080-776-4072


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ค่าธรรมเนียม
3900

ระยะเวลา
31/03/2011

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่
385/114 ซอยตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวนิช แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เบอร์โทรศัพท์
02-910-2830 , 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th