หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริการสำหรับพนักงานส่วนหน้า" วันที่ 22 มี.ค.54
Bookmark and Share

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริการสำหรับพนักงานส่วนหน้า" วันที่ 22 มี.ค.54

รายละเอียด
เทคนิคการบริการสำหรับพนักงานส่วนหน้า
(Service Techniques for Front Liner)

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

"พนักงานส่วนหน้า (Front Liner)" เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้หรือยอดขายให้แก่บริษัท ดังนั้น “พนักงานส่วนหน้า” จึงต้องเข้าใจถึงการบริการเชิงรุก เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผนวกกับหลักการวิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคในการสื่อสารทั้งในด้านของวัจนภาษาและอวัจนภาษา รวมถึงการบริหารอารมณ์ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าที่เข้ามาร้องเรียน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านบริการให้กับพนักงานส่วนหน้า ที่ต้องพบปะกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้บริการเชิงรุกสำหรับพนักงานส่วนหน้า รวมทั้งได้เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์และเทคนิคการสื่อสารในงานบริการ เพื่อที่จะได้สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, 086-329-1978
Email : inv@off.fti.or.th, phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, gannke@off.fti.or.th, gann.fti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
22/03/11

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th