หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR Strategy) " เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว - วันที่ 2 ธ.ค.53
Bookmark and Share

อบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR Strategy) " เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว - วันที่ 2 ธ.ค.53

รายละเอียด
“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด”
Marketing Public Relations Strategy : MPR Strategy
เครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สินค้า/บริการ และแบรนด์ ให้ชัดเจนและต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

การประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing Public Relations : MPR) เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด (PR Support Marketing) ซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดมากขึ้น เนื่องจากนักการตลาดนิยมหันมาใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจการประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำแนวคิดและกลยุทธ์ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด ให้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th, gannke@off.fti.or.th,wassanak@off.fti.or.th,wassana.fti@gmail.com

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5
มือถือ : 08-1801-3035, 08-6329-1976-8
โทรสาร: 02-345-1281-3, 02-345-1119
อีเมล์ : inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
2 ธันวาคม 2553

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th